Тестові завдання до теми «Тип Членистоногі»

Тестові завдання до теми «Тип Членистоногі»

Виберіть одну правильну відповідь.

 1. Ходильних ніг у мурахи:

а) шість; б) вісім; в) десять; г) немає.

 1. Павукоподібним є:

а) мокриця; б) оса; в) нереїс; г) тарантул.

 1. Краби належать до ряду:

а) Коропоїди; б) Десятиногі раки; в) Рівноногі раки; г) Гіллястовусі.

 1. Таргани дихають з допомогою:

а) зябер; б) легенів; в) трахей; г) усієї поверхні тіла.

 1. Представником ряду Лускокрилі є:

а) турун; б) муха; в) сарана; г) шовковичний шовкопряд.

 1. Ходильних ніг у павука:

а) шість; б) вісім; в) десять; г) немає.

 1. Комахою є:

а) мокриця; б) оса; в) нереїс; г) тарантул.

 1. Дафнії належать до ряду:

а) Коропоїди; б) Десятиногі раки; в) Рівноногі раки; г) Гіллястовусі.

 1. Мокриці дихають з допомогою:

а) зябер; б) легенів; в) трахей; г) усієї поверхні тіла.

 1. Представником ряду Прямокрилі є:

а) турун; б) муха; в) сарана; г) шовковичний шовкопряд.

 1. Паразитичним ракоподібним є:

а) саккуліна; б) воша; в) коростяний свербун; г) медична п’явка.

 1. Бджоли належать до ряду:

а) Прямокрилі; б) Двокрилі;     в) Перетинчастокрилі; г) Рівнокрилі.

 1. Джмелі дихають з допомогою:

а) зябер; б) легенів;        в) трахей; г) усієї поверхні тіла.

 1. Представником ряду Лускокрилі є:

а) скарабей; б) малярійний комар;  в) коник; г) махаон.

 1. Паразитичним павукоподібним є:

а) саккуліна; б) воша;     в) коростяний свербун; г) медична п’явка.

 1. Цвіркуни належать до ряду:

а) Прямокрилі; б) Двокрилі;     в) Перетинчастокрилі; г) Рівнокрилі.

 1. Краби дихають з допомогою:

а) зябер; б) легенів;        в) трахей; г) усієї поверхні тіла.

 1. Представником ряду Двокрилі є:

а) скарабей; б) малярійний комар;     в) коник; г) махаон.

 1. Вусиків на голові у річкового рака:

а) одна пара; б) дві пари;   в) три пари; г) немає.

 

Виберіть правильні твердження.

 1. Вірним є твердження:

а) Гідра є представником плоских червів.

б) Травневий хрущ належить до комах з повним перетворенням.

в) Органом дихання павукоподібних є зябра.

г) Амеба має вторинну порожнину тіла.

 1. Вірним є твердження:

а) Таргани належать до ряду Прямокрилі.

б) У ракоподібних немає кровоносної системи.

в) У круглих червів первинна порожнина тіла.

г) Кишковопорожнинні не мають жалких клітин.

 1. Вірним є твердження:

а) Цвіркун належить до комах з неповним перетворенням.

б) Найпростіші не можуть бути збудниками захворювань людини.

в) Колорадський жук є представником ряду Напівжорсткокрилі.

г) У молюсків кровоносна система замкнена.

 1. Вірним є твердження:

а) Представником класу Павукоподібні є річковий рак.

б) Комахи мають вторинну порожнину тіла.

в) У планарії проміжки між внутрішніми органами заповнені паренхімою.

г) Для медуз властива двобічна симетрія.

 1. Вірним є твердження:

а) Кишковопорожнинні не здатні до регенерації.

б) Плоскі черви мають незамкнену кровоносну систему.

в) Органами дихання павукоподібних є легені й трахеї.

г) Представником ряду Двокрилі є джміль.

 1. Вірним є твердження:

а) Для дощових червів є характерним прямий розвиток.

б) Представником типу Кільчасті черви є аскарида.

в) Бджоли не мають складних очей.

г) Однією зі стадій розвитку бабок є лялечка.

 

Установіть відповідність.

 1. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.

1 Регенерація                         А Заповнений рідиною простір між стін-

кою тіла багатоклітинних тварин та їх

внутрішніми органами

2 Сегментація                        Б Відновлення організмом пошкодже-

них або втрачених тканин чи органів

3 Порожнина тіла                 В Царство живих організмів

4 Тварини                               Г Заповнений рідиною простір між

органами, який утворився за рахунок

розшарування мезодерми

Д Розчленування тіла тварин на по-

слідовно розташовані й подібні між

собою ділянки

 

 1. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.

1 Життєвий цикл                   А Природоохоронна територія, утворена

для охорони всього комплексу видів та

інших природних компонентів певної

території і на якій повністю забороне-

но будь-яку діяльність людини, крім

наукових досліджень

2 Первинна порожнина тіла   Б Сукупність усіх стадій розвитку орга-

нізму

3 Вторинна порожнина тіла   В Пухка тканина, яка складається з клі-

тин, що містять багато рідини

4 Паренхіма                              Г Заповнений рідиною простір між ор-

ганами, що утворюються з ектодерми

й ентодерми

Д Заповнений рідиною простір між

органами, який утворився за рахунок

розшарування мезодерми

 1. Установіть відповідність між термінами і визначеннями.

1 Зоологія                                   А Органи руху інфузорій

2 Війки                                        Б Наука, що вивчає комах

3 Псевдоподії                             В Трубкоподібні впинання кутикули

членистоногих, які забезпечують їх

дихання

4 Ентомологія                             Г Наука, що вивчає тварин

Д Органи руху амеби

 

Установіть послідовність.

 1. Розмістіть тварин згідно з кількістю ходильних ніг у послідовності

від найменшої до найбільшої:

а) муха;               б) п’явка;       в) собачий кліщ;              г) річковий рак.

 1. Розмістіть стадії розвитку мурахи у послідовності від першої до

останньої:

а) імаго;      б) личинка;        в) лялечка;      г) яйце.

 1. Розмістіть стадії розвитку мухи у послідовності від першої до

останньої:

а) імаго;        б) личинка;             в) лялечка;      г) яйце.

 

Leave a Reply

  ПнВтСрЧтПтСбНд
Останні коментарі