Тестові завдання з теми «Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу»

Тестові завдання з теми «Основи еволюційного вчення. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу»

Виберіть правильну відповідь.

  1. Зміни в організмі, що виникають індивідуально та не залежать від змін довкілля, називають:

а) адаптаціями;                           в) невизначеною мінливістю;

б) природним добором;            г) визначеною мінливістю.

  1. Збільшення чисельності популяцій, розширення ареалу й утворення нових підвидів та видів у межах певної групи, – це:

а) ароморфоз;                              в) ідіоадаптація;

б) біологічний регрес;               г) біологічний прогрес.

  1. Перші рештки живих організмів належать до:

а) протерозойської ери;            в) мезозойської ери;

б) кайнозойської ери;                г) архейської ери.

  1. Незначне видове різноманіття та погано розгалужені трофічні сітки притаманні:

а) агроценоз;                                в) популяція;

б) біоценоз;                                  г) біосфера.

  1. Переважаюче виживання і розмноження найбільш пристосованих до умов існування організмів, – це:

а) адаптаціями;                           в) невизначеною мінливістю;

б) природним добором;            г) визначеною мінливістю.

  1. Визначте, чим є зменшення чисельності популяцій, звуження ареалу, неспроможність певної групи організмів пристосовуватися до змін довкілля:

а) дегенерація;                             в) ідіоадаптація;

б) біологічний регрес;               г) біологічний прогрес.

  1. Укажіть назву ери, в якій з’явилася людина прямоходяча:

а) протерозойська ера;            в) мезозойська ера;

б) кайнозойська ера;                г) архейська ера.

  1. Укажіть назву екологічної системи – особливої оболонки Землі, – яка населена живими організмами:

а) агроценоз;                                в) популяція;

б) біоценоз;                                  г) біосфера.

Установіть відповідність між біологічним поняттям і прикладом.

А. Гомологія 1. Прояв у окремих представників виду рис, які притаманні їхнім предкам
Б. Аналогія 2.
В. Рудименти
Г. Атавізми

Leave a Reply

    ПнВтСрЧтПтСбНд
Останні коментарі