Питання до заліку з теми «Спадковість та мінливість організмів»

Питання до заліку з теми «Спадковість та мінливість організмів»

 1. Що таке спадковість і мінливість? генотип і фенотип?
 2. Які гени називають алельними? Чим вони характеризуються?
 3. Які організми називають гомозиготами та гетерозиготами?
 4. Для чого застосовують аналізуюче схрещування?
 5. Сформулюйте закони спадковості встановлені Г. Менделем.
 6. Що таке проміжний характер успадкування, кодомінантність і летальні гени?
 7. Із чим пов’язане явище зчепленого успадкування ознак? Чим визначається кількість груп зчеплення в організмів певного виду?
 8. Які можливі механізми визначення статі відомі в роздільностатевих організмів?
 9. Яку стать називають гетерогаметною, а яку – гомогаметною?
 10. Наведіть приклади варіантів взаємодії неалельних генів.
 11. Чим зумовлена цитоплазматична спадковість?
 12. Які типи мутацій вам відомі? Які причини мутацій? У чому полягає біологічне значення мутацій?

*Виявлено загальнобіологічну закономірність, згідно з якою гетерозиготи більш життєздатні порівняно з гомозиготами. Поясніть чому.

*Чому саме модифікації, які виникли на ранніх етапах розвитку особини, зберігаються протягом усього її життя?

*Чому мутації, пов’язані з кратним зменшенням хромосомного набору, більш негативно впливають на життєздатність організмів, порівняно з тими, які спричинюють кратне збільшення цього набору?

Leave a Reply

  ПнВтСрЧтПтСбНд