Всеосвіта
Курси, вебінари, олімпіади. Портал Всеосвіта.

Зараз онлайн – 1
користувачів – 0
гостей – 1
Максимальна кількість відвідувань була – 2021-09-22
всього відвідувачів – 2539
користувачів – 0
гостей – 2539

Генетика популяцій. Закон Харді – Вайнберга.

Генетика популяцій

Кожна популяція характеризуються генетично структурою, тобто певним співвідношенням частот алелів (генотипів).

Закон   Харді   –   Вайнберга:   за   певних   умов співвідношення   алелів   у   популяції залишатиметься сталим із покоління в покоління.

Формула до закону Харді – Вайнберга :

p2AA + 2pqAa + q2aa = 1, p+q = 1;

де частота алеля А позначається через p , частота алеля а – через q.

Приклади розвязування задач

з використанням закону Харді   –   Вайнберга.

Задача 1.    Визначте частоти домінантного та рецесивного алелів у групі особин, що складається з 60 гомозигот ВВ та 40 гомозигот bb.

Розв’язання. Для того,щоб виразити частоти алелю B (p) та b (q)    в частках одиниці, розділимо кількість алелів B або b на загальну кількість алелів ( B + b):  p = 120/200 = 0,6 q = 80/200 = 0,4

Задача 2.  В популяції кароокі індивідууми становлять 51 %, блакитноокі   –   49%.   Визначте   процент   домінантних гомозигот.

Розв’язання. Частота рецесивних гомозигот  – 49%, або 0,49. Частота   рецесивного   алеля  q  =     =   0,7.   Частота домінантного   алеля:  p  =   1   –  q  =   1   –   0,7   =   0,3.   Частота домінантних гомозигот: p2 = 0,32 = 0,09, тобто 9%.

Задача   3.  Альбінізм   у   жита   –   рецесивна   ознака.   Серед 84000   рослин   виявлено   210   альбіносів.   Визначте   відсоток гетерозиготних рослин.

Розв’язання.   Частота   рецесивних   гомозигот:   210/84000   = 1/400 = 0,0025. Частота рецесивного алеля:  0,05. Частота домінантного алеля: p = 1 – q = 1 – 0,05 = 0,95.

Відсоток гетерозиготних рослин:

2pq = 2 x (0,95 x 0,05) = 0,095, тобто 9,5%

Задачі для самостійного розв’язання.

 1. У популяції людини 16% індивідуумів резус-негативні, 84% – резус-позитивні.   Визначте   процент   гетерозиготних чоловіків.

Відповідь:  24%

 1. В Європі на 20 000 мешканців припадає один альбінос. Визначте процент гетерозиготних носії алелю альбінізму.

Відповідь:  1,4%

 1. Анірідія (відсутність   райдужної   оболонки   ока) успадковується як домінантна ознака й трапляється з частотою   1/10000.   Визначте   частоту   гомозигот   за рецесивним алелем.

Відповідь:  99,99%

 1. Природжений вивих   стегна   визначається   домінантним аутосомним алелем, який проявляється лише у 25% випадків. Захворювання трапляється з частотою 6 : 10 000. Визначте процент гомозиготних рецесивних індивідуумів.

Відповідь:  99,76%.

 1. В популяції собак виявлено 245 коротконогих тварин і 24 з нормальними ногами.   Короткі  ноги   у   собак  –   домінантна ознака (А), нормальна довжина ніг – рецесивна (а). Визначте частоти алелів  А і а та генотипів АА, Аа, аа в цій популяції.

Відповідь:  А – 0,7;  а – 0,3;  АА – 0,49;  Аа – 0,42;  аа –  0,09

 1. До складу популяції входять 9% гомозигот АА, 49% гомозигот аа і 42% гетерозигот Аа. Визначте частоту алелів А і а в популяції.

Відповідь:  А – 0,3;  а – 0,7

 1. Визначте частоти генотипів АА, Аа та аа, якщо гомозиготні рецесивні особини становлять 1%.

Відповідь:  АА – 0,81; Аа – 0,18; аа – 0,01

 1. Розрахуйте частоту   домінантних   і   рецесивних   алелів   у групі, що складається зі 160 особин із генотипом  RR  і 40 особин із генотипом rr.

Відповідь:  R – 0,8;  r – 0,2.

 1. Розрахуйте частоту   домінантних   і   рецесивних   алелів   у популяції з частотами генотипів   АА – 64%, Аа – 32%, аа – 4%.

Відповідь:   А – 0,8; а – 0,2

 1. Три групи особин мають такі частоти генотипів:

а)  60% АА; 40% аа;

б) 40% АА; 40% Аа; 20% аа

в) 30% АА; 60% Аа; 10% аа

Визначте, які частоти генотипів АА, Аа, аа встановлюються в першому поколінні у кожній з цих груп.

Відповідь:   в усіх трьох групах: 36% АА, 48% Аа, 16% аа.

Leave a Reply

  ПнВтСрЧтПтСбНд